Раздвојени соларни систем - систем 200l само 1750EUR са монтажом

ПРИНЦИП РАДА СОЛАРНОГ СИСТЕМА

Носилац топлоте код овог соларног система је вода. Вода се загрева у вакумским цевима колектора и одлази у сабирник колектора где се потискује пумпом ка измењивачу топлоте који се налази у бојлеру. Пролазећи кроз измењивач топлота се преноси на воду у резервоару и на тај начин је загрева.

Контролер обезбеђује надгледање соларног система са приказом тренутних вредности температуре на колектору и бојлеру у горњој и доњој зони као и на месту рециркулације.

Пумпа се активира само ако је температура колектора већа од тренутне температуре у резервоару, или ако је укључена антифриз функција контролера а температура у колектуру блиска 0°C


Основни делови раздвојеног соларног система 200l

Прохромски резервоар има:
- два измењивача
- Mg аноду
- електрични грејач 1500W
- P/T вентил
- PU изолацију дебљине 50mm

Два Heat-pipe колектора од 12 цеви

Контролер за соларно грејање SR868C9

HST Пумпа