Интегрисани информациони систем за књиговодство Digi 7.55


Интегрисани информациони систем за књиговодство Digi 7.55 може радити за неограничен број клијената и на неограниченом броју рачунара. Програм ради под свим верзијама MS Windows оперативних система. Довољно је на једном месту урадити документ, програм сам књижи све остало

 • Систем се састоји од следећих модула:
  • Пријемница у велепродају или магацин репроматеријала
  • Калкулација на мало
  • Нивелација робе на мало
  • Налог за књижење
  • Упис трошкова
  • Књижно писмо
  • Књижење дневног пазара-благајна
  • Фактурисање
  • Листа дневног промета за угоститеље-ДПУ
  • Упис трошкова
  • Унос комисионе робе КР-1
  • Повраћај или продаја комисионе робе КЗР
  • Аутоматска Трговачка/КЕПУ књига
  • Аутоматско књижење у финансијско књиговодство
  • Аутоматско књижење у робно-материјално књиговодство