СУДСКО ВЕШТАЧЕЊЕ

Prof.Dr.Момчило Вујичић
Доктор техничких наука
Амиџина 42/6, Чачак
СУДСКИ ВЕШТАК
за област: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ужа специјалност:
електричне инсталације, дистрибутивне и индустријске мреже
Реш. бр. 740-05-01411/2010-03
Преко 500 вештачења
Основни, Виши, Привредни и Апелациони судови у РС

Контакт:
Пошаљите захтев имејлом
ТЕЛЕФОН 064/1458956